انرژی فرآورده های نفتی، گازی و پتروشیمی
دسته بندی :

ادامه روند نزولی نفت در بازار جهانی

واردات ماهانه نفت به هند رکورد زد

واردات ماهانه نفت به هند رکورد زد

درخشش نفت متوقف شد

درخشش نفت متوقف شد

جهش ۴۷ درصدی سود بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه

جهش ۴۷ درصدی سود بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه

قیمت نفت اوج تازه‌ای گرفت

قیمت نفت اوج تازه‌ای گرفت

قیمت نفت مکث کرد

قیمت نفت مکث کرد

قیمت نفت اندکی بالا رفت

قیمت نفت اندکی بالا رفت

لوب‏‏‏‏‌کات از انتظارات تورمی دور ماند
آرامش بازار ماده‌اولیه تولید روغن‌موتور با توازن در عرضه و تقاضا

لوب‏‏‏‏‌کات از انتظارات تورمی دور ماند