انرژی قیر
دسته بندی :
کاهش ادامه‌دار تولید قیر در چین

کاهش ادامه‌دار تولید قیر در چین

پالایشگاه‌ها عملکرد سهمیه مرحله اول قیر را ارائه کنند
وزارت راه:

پالایشگاه‌ها عملکرد سهمیه مرحله اول قیر را ارائه کنند

زارع مصوبات بودجه‌ای صحن علنی تشریح کرد

پیش‌بینی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان/ معافیت مالیاتی ۱۴۴ میلیونی اصناف و کسب و کار‌ها

سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان را مشخص کردند
نمایندگان مردم؛

سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان را مشخص کردند

مثلث تهدید صنعت قیر

مثلث تهدید صنعت قیر

۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳:

۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد

هم از ماه قبل کمتر هم از میانگین سال جاری کمتر!
قیر‌های "شپاس" آبکی شدند؟

هم از ماه قبل کمتر هم از میانگین سال جاری کمتر!

عامل نزول صادرات قیر

عامل نزول صادرات قیر