انرژی انرژی های بادی، خورشیدی و تجدید پذیر
دسته بندی :
مخبر: موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با فوریت مرتفع شود
در نشست بررسی طرح‌های آب و برق؛

مخبر: موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با فوریت مرتفع شود

ظرفیت نیروگاهی کشور به ۹۲ هزار مگاوات رسید
معاون وزیر نیرو:

ظرفیت نیروگاهی کشور به ۹۲ هزار مگاوات رسید