فلزات غیرآهنی مس
دسته بندی :
قدردانی وزیر کار از مدیرعامل شرکت مس
در نخستین همایش ملی ایمنی و بهداشت شغلی صورت گرفت

قدردانی وزیر کار از مدیرعامل شرکت مس

رشد ۴۴ درصدی ملی مس در ۶ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل
گزارش از فعالیت شرکت ملی مس در سال مالی جاری،

رشد ۴۴ درصدی ملی مس در ۶ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل

افزایش فعالیت‌های اکتشافی در معدن مس آبتلخون
مشاور امور معادن هلدینگ مس سرچشمه مطرح کرد:

افزایش فعالیت‌های اکتشافی در معدن مس آبتلخون

برنامه ارایه نیازمندی‌های فناورانه شرکت ملی صنایع مس در نمایشگاه مجازی
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران مطرح کرد:

برنامه ارایه نیازمندی‌های فناورانه شرکت ملی صنایع مس در نمایشگاه مجازی

مس از آلومینیوم و روی عقب ماند

مس از آلومینیوم و روی عقب ماند

پرطرفدارترین عناوین