فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
صنعت مس در افق ۲۰۲۲
وضعیت تولیدکنندگان بورسی فلز سرخ بررسی شد

صنعت مس در افق ۲۰۲۲

مس
جاذبه داخلی و دافعه جهانی مس

جاذبه داخلی و دافعه جهانی مس

مس
ترس از رکود بهای مس را پایین آورد

ترس از رکود بهای مس را پایین آورد

مس
آخرین وضعیت پروژه بزرگ «جانجا»
مهندس صفری تشریح کرد:

آخرین وضعیت پروژه بزرگ «جانجا»

مس
رشد ۸ درصدی در تولید کاتد در بهار امسال
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد

رشد ۸ درصدی در تولید کاتد در بهار امسال

مس
سقوط سنگین مس و بازگشت به کانال ۷۰۰۰ دلار

سقوط سنگین مس و بازگشت به کانال ۷۰۰۰ دلار

مس
فباهنر صعودی می‌شود؟

فباهنر صعودی می‌شود؟

مس