آهن و فولاد فولادهای آلیاژی
دسته بندی :
برق مصرفی ۱۰ ماهه شرکت فولادی هم مشمول افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت شد
با اعلام اداره منطقه‌ای یزد:

برق مصرفی ۱۰ ماهه شرکت فولادی هم مشمول افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت شد

سامانه حمل‌ونقل در فولاد آلیاژی ایران هوشمند شد

سامانه حمل‌ونقل در فولاد آلیاژی ایران هوشمند شد

معرفی مدیر جدید حراست شرکت فولاد آلیاژی ایران

معرفی مدیر جدید حراست شرکت فولاد آلیاژی ایران

رشد ۳۱۹ میلیارد تومانی
رشد چشمگیر شرکت فولاژ آلیاژی ایران در اردیبهشت‌ماه؛

رشد ۳۱۹ میلیارد تومانی "فولاژ" در یک‌ ماه!

رشد ۸ درصدی فروش محصولات
شرکت فولاژ آلیاژی رقم زد؛

رشد ۸ درصدی فروش محصولات "فولاژ"