معادن و مواد معدنی شن و ماسه
دسته بندی :
سازمان آب و برق وضعیت ۱۷ واحد شن و ماسه دزفول را تعیین تکلیف کند
رییس سازمان صمت خوزستان:

سازمان آب و برق وضعیت ۱۷ واحد شن و ماسه دزفول را تعیین تکلیف کند

صدور مجوز معدن و برداشت و شن و ماسه در برخی مناطق یزد، غیرکارشناسی است
رییس کمیته منابع آبی وزارت کشور:

صدور مجوز معدن و برداشت و شن و ماسه در برخی مناطق یزد، غیرکارشناسی است

۷ معدن غیر مجاز در زرند پلمب می‌شوند

۷ معدن غیر مجاز در زرند پلمب می‌شوند

تصمیم‌گیری درباره مشکلات آلودگی هوای ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه
در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران انجام شد

تصمیم‌گیری درباره مشکلات آلودگی هوای ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه