انرژی پمپ و توربین
دسته بندی :
شرکت پمپ و توربین پِتکو، پیشرو در داخلی سازی پمپ‌های پیشرفته صنایع نفت و گاز کشور
مدیرعامل بزرگ‌ترین تولیدکننده پمپ‌های سانتریفیوژ کشور اعلام کرد:

شرکت پمپ و توربین پِتکو، پیشرو در داخلی سازی پمپ‌های پیشرفته صنایع نفت و گاز کشور