اجتماعی
دسته بندی :
مبلغ وام بازنشستگان به ۱۲میلیون تومان رسید

مبلغ وام بازنشستگان به ۱۲میلیون تومان رسید

بازنشستگان و مستمری بگیران
اعلام نتایج مشمولان وام ضروری ۱۵میلیون تومانی

اعلام نتایج مشمولان وام ضروری ۱۵میلیون تومانی

بازنشستگان و مستمری بگیران
افزایش مبلغ وام بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

افزایش مبلغ وام بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری بگیران
افزایش حقوق بازنشستگان قبل از پایان تیر اصلاح می‌شود؟

افزایش حقوق بازنشستگان قبل از پایان تیر اصلاح می‌شود؟

بازنشستگان و مستمری بگیران
کدام بازنشستگان وام ۱۵ میلیونی دریافت می‌کنند؟

کدام بازنشستگان وام ۱۵ میلیونی دریافت می‌کنند؟

بازنشستگان و مستمری بگیران
حقوق بازنشستگان باید حداقل چقدر باشد؟

حقوق بازنشستگان باید حداقل چقدر باشد؟

بازنشستگان و مستمری بگیران
دولت نظرش در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد

دولت نظرش در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد

بازنشستگان و مستمری بگیران
انتصاب سرپرست دفتر امور بازنشستگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد منطقه اصفهان

انتصاب سرپرست دفتر امور بازنشستگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد منطقه اصفهان

بازنشستگان و مستمری بگیران
مهم‌ترین مزیت قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان فولاد در سال جاری

مهم‌ترین مزیت قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان فولاد در سال جاری

بازنشستگان و مستمری بگیران
پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان طبق پیشنهاد تامین اجتماعی - یک کارشناس حقوق مطرح کرد

پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان طبق پیشنهاد تامین اجتماعی - یک کارشناس حقوق مطرح کرد

بازنشستگان و مستمری بگیران