اجتماعی
دسته بندی :
فکری به حال حقوق بازنشستگان و مستمری‌ها کنید / بانک رفاه «دولتی» نیست!

فکری به حال حقوق بازنشستگان و مستمری‌ها کنید / بانک رفاه «دولتی» نیست!

بازنشستگان و مستمری بگیران
تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در دامغان + فیلم

تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در دامغان + فیلم

بازنشستگان و مستمری بگیران
از ۲ روز دیگر حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود/ ترتیب پرداخت مستمری در دی ماه ۱۴۰۰

از ۲ روز دیگر حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود/ ترتیب پرداخت مستمری در دی ماه ۱۴۰۰

بازنشستگان و مستمری بگیران
افزایش دو ساله سن بازنشستگی از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد

افزایش دو ساله سن بازنشستگی از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد

بازنشستگان و مستمری بگیران
لزوم رسیدگی به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان / عدالت اجتماعی باید در بین کارکنان ادارات اجرا شود
عباس پور در تذکر شفاهی مطرح کرد:

لزوم رسیدگی به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان / عدالت اجتماعی باید در بین کارکنان ادارات اجرا شود

بازنشستگان و مستمری بگیران
افزایش حقوق بازنشستگان با فرمول خاندوزی
نشست وزیر اقتصاد با مدیران بیمه‌ای برگزار شد

افزایش حقوق بازنشستگان با فرمول خاندوزی

بازنشستگان و مستمری بگیران
فرمول تعمیر صندوق بازنشستگی
بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور بررسی کرد

فرمول تعمیر صندوق بازنشستگی

بازنشستگان و مستمری بگیران