معادن و مواد معدنی سیلیکون متال
دسته بندی :
شرکت سیلیکون متال بروجرد اولین تولید سیلیس در خاورمیانه خواهد بود
مدیرکل صمت لرستان:

شرکت سیلیکون متال بروجرد اولین تولید سیلیس در خاورمیانه خواهد بود

معاون وزیر صنعت:

۶۰ هزار تن سیلیکون واردات کشور است