مسکن و ساختمان بازار، قیمت و اقتصاد مسکن
دسته بندی :
پیام دو قیمت مسکن/ میانگین «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌ها در ابتدای خرداد نسبت به ابتدای اردیبهشت ۲‌ درصد افت کرد/ میانگین «قیمت قطعی» ۳.۸ درصد افزایش یافت
انتشار آمار رسمی اردیبهشت از معاملات ملک؛ بازتاب ریزش سنگین بازار‌ها در نبض آپارتمان‌ها

پیام دو قیمت مسکن/ میانگین «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌ها در ابتدای خرداد نسبت به ابتدای اردیبهشت ۲‌ درصد افت کرد/ میانگین «قیمت قطعی» ۳.۸ درصد افزایش یافت

برآورد اولیه از قیمت مسکن در مناطق ۹ تا ۱۱ تهران

برآورد اولیه از قیمت مسکن در مناطق ۹ تا ۱۱ تهران

کنترل نسبی رشد قیمت مسکن/ رشد ۱۷۵ درصدی تسهیلات کمک ودیعه مسکن
فرزین عنوان کرد

کنترل نسبی رشد قیمت مسکن/ رشد ۱۷۵ درصدی تسهیلات کمک ودیعه مسکن

نبض قیمت آپارتمان‌های جوان منطقه ۴

نبض قیمت آپارتمان‌های جوان منطقه ۴

مهلت ۴۸ ساعته استانداران برای تعیین اجاره بها

مهلت ۴۸ ساعته استانداران برای تعیین اجاره بها