متالورژی و مواد
دسته بندی :
مهندسی متالورژی نقش مهمی در صنعتی شدن و خودکفایی کشور دارد
مهندس متالورژی:

مهندسی متالورژی نقش مهمی در صنعتی شدن و خودکفایی کشور دارد

متالورژی و مواد
آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه متالورژی آمریکا

آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه متالورژی آمریکا

متالورژی و مواد
پذیرش ۱۶۳ مقاله در کنفرانس بین‌المللی مواد، متالوژی و معدن
دبیر علمی کنفرانس عنوان کرد:

پذیرش ۱۶۳ مقاله در کنفرانس بین‌المللی مواد، متالوژی و معدن

متالورژی و مواد
نمایشگاه متالورژی، مقدمه تولید ده میلیون تُن فولاد در کرمان

نمایشگاه متالورژی، مقدمه تولید ده میلیون تُن فولاد در کرمان

متالورژی و مواد
استخدام مرکز پژوهش متالورژی رازی در شهر تهران

استخدام مرکز پژوهش متالورژی رازی در شهر تهران

متالورژی و مواد
انتشار شماره جدید فصلنامه «آستنیت»

انتشار شماره جدید فصلنامه «آستنیت»

متالورژی و مواد
نگاهی به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

نگاهی به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

متالورژی و مواد
حاشیه‌های بازدید مدیرعامل فولاد مبارکه از متافو

حاشیه‌های بازدید مدیرعامل فولاد مبارکه از متافو

متالورژی و مواد
حاشیه‌های سومین روز نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران
سومین روز ایران متافو ۲۰۲۲؛

حاشیه‌های سومین روز نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران

متالورژی و مواد
حاشیه‌های دومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران
دومین روز ایران متافو ۲۰۲۲؛

حاشیه‌های دومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران

متالورژی و مواد