متالورژی و مواد
دسته بندی :
ابداع روشی برای کنترل خوردگی و پایش خطوط لوله‌های نفت و گاز
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

ابداع روشی برای کنترل خوردگی و پایش خطوط لوله‌های نفت و گاز

متالورژی و مواد
استخدام فارغ التحصیل متالورژی در مجله بازار فلز در تهران

استخدام فارغ التحصیل متالورژی در مجله بازار فلز در تهران

متالورژی و مواد
کارگاه آنلاین نرم‌افزار HSC Chemistry برگزار می‌شود

کارگاه آنلاین نرم‌افزار HSC Chemistry برگزار می‌شود

متالورژی و مواد
معرفی گرایش‌های مهندسی مواد و متالورژی

معرفی گرایش‌های مهندسی مواد و متالورژی

متالورژی و مواد
استخدام کارشناس فنی (رشته متالورژی) در شرکت هونامیک ویرا در تهران

استخدام کارشناس فنی (رشته متالورژی) در شرکت هونامیک ویرا در تهران

متالورژی و مواد
کارگاه آنلاین «نرم افزار HSC Chemistry» برگزار می‌شود

کارگاه آنلاین «نرم افزار HSC Chemistry» برگزار می‌شود

متالورژی و مواد
شماره دوم فصلنامه دانشجویی «آستنیت» منتشر شد

شماره دوم فصلنامه دانشجویی «آستنیت» منتشر شد

متالورژی و مواد
برگزاری کارگاه فشرده ماشین حساب مهندسی

برگزاری کارگاه فشرده ماشین حساب مهندسی

متالورژی و مواد
وبینار معرفی گرایش مهندسی مواد و متالورژی و بازار کار آن‌ها

وبینار معرفی گرایش مهندسی مواد و متالورژی و بازار کار آن‌ها

متالورژی و مواد