متالورژی و مواد
دسته بندی :
شماره چهارم «آستنیت» منتشر شد

شماره چهارم «آستنیت» منتشر شد

متالورژی و مواد
پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن برگزار می‌گردد

پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن برگزار می‌گردد

متالورژی و مواد
نشست «مهندسی مواد و فرصت‌های شغلی» برگزار می‌شود

نشست «مهندسی مواد و فرصت‌های شغلی» برگزار می‌شود

متالورژی و مواد
نشریه علمی دانشجویی «دنیای مواد» منتشر شد

نشریه علمی دانشجویی «دنیای مواد» منتشر شد

متالورژی و مواد
کارگاه «ماشین حساب مهندسی» برگزار می‌شود

کارگاه «ماشین حساب مهندسی» برگزار می‌شود

متالورژی و مواد
ابداع روشی برای کنترل خوردگی و پایش خطوط لوله‌های نفت و گاز
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

ابداع روشی برای کنترل خوردگی و پایش خطوط لوله‌های نفت و گاز

متالورژی و مواد
استخدام فارغ التحصیل متالورژی در مجله بازار فلز در تهران

استخدام فارغ التحصیل متالورژی در مجله بازار فلز در تهران

متالورژی و مواد
کارگاه آنلاین نرم‌افزار HSC Chemistry برگزار می‌شود

کارگاه آنلاین نرم‌افزار HSC Chemistry برگزار می‌شود

متالورژی و مواد
معرفی گرایش‌های مهندسی مواد و متالورژی

معرفی گرایش‌های مهندسی مواد و متالورژی

متالورژی و مواد
استخدام کارشناس فنی (رشته متالورژی) در شرکت هونامیک ویرا در تهران

استخدام کارشناس فنی (رشته متالورژی) در شرکت هونامیک ویرا در تهران

متالورژی و مواد