مسکن و ساختمان
دسته بندی :
تشکیل کمیته‌ای برای ارزیابی خطر و ایمن کردن ساختمان‌در تهران/ ساختمان آلومینیوم ناایمن است
عضو شورای شهر خبر داد:

تشکیل کمیته‌ای برای ارزیابی خطر و ایمن کردن ساختمان‌در تهران/ ساختمان آلومینیوم ناایمن است

شهرداری و شهرسازی
سرپرست شهرداری آبادان معرفی شد

سرپرست شهرداری آبادان معرفی شد

شهرداری و شهرسازی
معدن وان فن؛ گره کور برف‌انبار

معدن وان فن؛ گره کور برف‌انبار

شهرداری و شهرسازی
شهرداری و دولت برای احداث واحد‌های استیجاری سرمایه گذاری کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

شهرداری و دولت برای احداث واحد‌های استیجاری سرمایه گذاری کنند

شهرداری و شهرسازی
اهمیت بورس کالا در برنامه‌های شهرداری تهران
گزارش عملکرد ۲۰۰ روزه شهرداری تهران منتشر شد

اهمیت بورس کالا در برنامه‌های شهرداری تهران

شهرداری و شهرسازی
صرفه جویی ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران با خرید محصول از بورس کالا/ آغاز شفافیت و صیانت از بیت‌المال
سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد؛

صرفه جویی ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران با خرید محصول از بورس کالا/ آغاز شفافیت و صیانت از بیت‌المال

شهرداری و شهرسازی
غزل خداحافظی شهرداری تهران با مزایده غیرشفاف املاک/ ارقام شفاف تابلوی بورس جایگزین پاکت‌های مزایده می‌شود
در گفتگو با کارشناس امور شهری مطرح شد؛

غزل خداحافظی شهرداری تهران با مزایده غیرشفاف املاک/ ارقام شفاف تابلوی بورس جایگزین پاکت‌های مزایده می‌شود

شهرداری و شهرسازی
فروش املاک شهرداری برای مردم قابل رصد و شفاف می‌شود
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران:

فروش املاک شهرداری برای مردم قابل رصد و شفاف می‌شود

شهرداری و شهرسازی
اجرای پروژه‌های نو در راستای کاهش مصرف انرژی
شهردار منطقه ۵ خبر داد:

اجرای پروژه‌های نو در راستای کاهش مصرف انرژی

شهرداری و شهرسازی
پرداخت ۳ میلیارد تومان برای نهضت آسفالت اردکان

پرداخت ۳ میلیارد تومان برای نهضت آسفالت اردکان

شهرداری و شهرسازی