مسکن و ساختمان
دسته بندی :
شرایط مولدسازی املاک شهرداری تهران

شرایط مولدسازی املاک شهرداری تهران

شهرداری و شهرسازی
نیاز امروز شهرداری ها، لزوم احیای اتحادیه

نیاز امروز شهرداری ها، لزوم احیای اتحادیه

شهرداری و شهرسازی
ادامه بررسی برنامه چهارم توسعه شهر تهران در نوبت عصر شورای شهر

ادامه بررسی برنامه چهارم توسعه شهر تهران در نوبت عصر شورای شهر

شهرداری و شهرسازی
خشت کج نوسازی پایتخت

خشت کج نوسازی پایتخت

شهرداری و شهرسازی
جلوگیری از رانت در شهرداری‌ها با سازوکار‌های بورس کالا
عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

جلوگیری از رانت در شهرداری‌ها با سازوکار‌های بورس کالا

شهرداری و شهرسازی
شهرداری تهران، شفافیت را انتخاب کرده است
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به پذیرش املاک شهرداری در بورس کالا:

شهرداری تهران، شفافیت را انتخاب کرده است

شهرداری و شهرسازی
کاهش ۱۹ درصدی پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته

کاهش ۱۹ درصدی پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته

شهرداری و شهرسازی
فیروزی:

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برنامه‌ای برای توانمندسازی شهرداری‌ها ندارد

شهرداری و شهرسازی