مسکن و ساختمان شهرداری و شهرسازی
دسته بندی :
تکمیل و تحویل ۶ بیمارستان و ۳ ورزشگاه در ۱۴۰۳

تکمیل و تحویل ۶ بیمارستان و ۳ ورزشگاه در ۱۴۰۳

فردا، افتتاح ۵ هزار و ۲۳۰ واحد مسکن مهر در پردیس

فردا، افتتاح ۵ هزار و ۲۳۰ واحد مسکن مهر در پردیس

سرانه خدماتی در شهر‌های جدید بیشتر می‌شود
وزیر راه:

سرانه خدماتی در شهر‌های جدید بیشتر می‌شود

نوسازی ۲۴۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده

نوسازی ۲۴۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده

بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی
هزینه پایتخت در ۱۴۰۳ چقدر است؟

بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی

متمم بودجه شهرداری تهران از کجا آمد؟

متمم بودجه شهرداری تهران از کجا آمد؟

بدعهدی در بافت‏‌فرسوده؟/ چرا پرداخت به موقع بدهی دولت‌ها به شهرداری‌ها مهم است؟
طلب ساختمانی شهرداری‏‌ها از دولت

بدعهدی در بافت‏‌فرسوده؟/ چرا پرداخت به موقع بدهی دولت‌ها به شهرداری‌ها مهم است؟

یک شهر و شهرک جدید در غرب تهران تشکیل می‌شود

یک شهر و شهرک جدید در غرب تهران تشکیل می‌شود