مسکن و ساختمان مسکن و ساختمان
دسته بندی :
۱۳۰۰ مسکن مهر پرند مشکل حقوقی دارد

۱۳۰۰ مسکن مهر پرند مشکل حقوقی دارد

۳۴ درصد مسکن شهری و روستایی تحویل متقاضیان شد
بنیاد مسکن:

۳۴ درصد مسکن شهری و روستایی تحویل متقاضیان شد

تشکیل تعاونی جهش مسکن کارگری در برخی استان‌ها

تشکیل تعاونی جهش مسکن کارگری در برخی استان‌ها

چینی‌ها در تهران خانه می‌سازند

چینی‌ها در تهران خانه می‌سازند

تاسیس شهر جدید در غرب استان تهران

تاسیس شهر جدید در غرب استان تهران

مسکن ملی البرز نصف تقاضا

مسکن ملی البرز نصف تقاضا

طرح ساخت مسکن کارگری اجرایی می‌شود
قول وزیر کار به کارگران

طرح ساخت مسکن کارگری اجرایی می‌شود

آمار خانه خالی در «پرند» و «پردیس»

آمار خانه خالی در «پرند» و «پردیس»

۸درصد خانه‌های خالی پردیس وارد بازار مسکن شد

۸درصد خانه‌های خالی پردیس وارد بازار مسکن شد

استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ساخت خانه ویلایی
معاون وزیر راه مطرح کرد

استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ساخت خانه ویلایی