مسکن و ساختمان
دسته بندی :
سقف وام ساخت و خرید مسکن بالا رفت + جدول تسهیلات

سقف وام ساخت و خرید مسکن بالا رفت + جدول تسهیلات

مسکن و ساختمان
پرداخت ۲۵۵ میلیارد تومان تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن

پرداخت ۲۵۵ میلیارد تومان تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن

مسکن و ساختمان
انتخاب روش‌های تامین مالی غیر تورم‌ زا برای احداث یک میلیون واحد مسکونی
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:

انتخاب روش‌های تامین مالی غیر تورم‌ زا برای احداث یک میلیون واحد مسکونی

مسکن و ساختمان
۲۳۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره به بانک‌ها معرفی شدند

۲۳۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره به بانک‌ها معرفی شدند

مسکن و ساختمان
به خطر افتادن بازار مسکن به علت کیفیت پایین در ساخت وساز

به خطر افتادن بازار مسکن به علت کیفیت پایین در ساخت وساز

مسکن و ساختمان
برنامه ساخت یک میلیون مسکن آماده شده است
معاون وزیر راه و شهرسازی:

برنامه ساخت یک میلیون مسکن آماده شده است

مسکن و ساختمان
ظرف دو هفته آینده اولین گام ساخت یک میلیون مسکن برداشته می‌شود

ظرف دو هفته آینده اولین گام ساخت یک میلیون مسکن برداشته می‌شود

مسکن و ساختمان