مسکن و ساختمان
دسته بندی :
تعطیلی کارخانه سیمان عامل مهم کندی پروژه‌های ملی مسکن در سال گذشته
در بازدید از پروژه‌های نهضت ملی کوی زنگان عنوان شد

تعطیلی کارخانه سیمان عامل مهم کندی پروژه‌های ملی مسکن در سال گذشته

مسکن و ساختمان
واحد‌های نهضت ملی مسکن کجا ساخته می‌شود؟

واحد‌های نهضت ملی مسکن کجا ساخته می‌شود؟

مسکن و ساختمان
تعطیلی کارخانه‌های سیمان و برودت هوا عامل مهم کندی پروژه‌های نهضت ملی مسکن

تعطیلی کارخانه‌های سیمان و برودت هوا عامل مهم کندی پروژه‌های نهضت ملی مسکن

مسکن و ساختمان
جزئیات ثبت‌نام از متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن
معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد؛

جزئیات ثبت‌نام از متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن

مسکن و ساختمان
واگذاری مسکن به خانوار‌های دارای ۳ فرزند + جزئیات

واگذاری مسکن به خانوار‌های دارای ۳ فرزند + جزئیات

مسکن و ساختمان
اقساط واحد‌های نهضت ملی مسکن چقدر است؟

اقساط واحد‌های نهضت ملی مسکن چقدر است؟

مسکن و ساختمان