مسکن و ساختمان مسکن و ساختمان
دسته بندی :
آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ هزار مسکن در ۲۴ نقطه تهران

آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ هزار مسکن در ۲۴ نقطه تهران

۶ میلیون مستاجر در کشور شناسایی شد

۶ میلیون مستاجر در کشور شناسایی شد

خرج ۳۰۰ میلیون تومانی هر مسکن مهر

خرج ۳۰۰ میلیون تومانی هر مسکن مهر

تکمیل مسکن مهر مدیون تدبیر رییس‌جمهور شهید است

تکمیل مسکن مهر مدیون تدبیر رییس‌جمهور شهید است

دولت بعدی راه شهید رئیسی در ساخت مسکن را باید ادامه دهد
/بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت/

دولت بعدی راه شهید رئیسی در ساخت مسکن را باید ادامه دهد

ویرایش جدید مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد

ویرایش جدید مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد