آسانسور، بالابر و پله برقی

مسکن و ساختمان آسانسور، بالابر و پله برقی
دسته بندی :
بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری در صنعت آسانسور داشتیم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت مطرح کرد؛

بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری در صنعت آسانسور داشتیم

پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید آسانسور مسکن مهر

پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید آسانسور مسکن مهر

وام مسکن یک گروه ۶۰۰ میلیون شد

وام مسکن یک گروه ۶۰۰ میلیون شد