اقتصاد و تجارت تعاون
دسته بندی :
ضرورت بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای مشارکت تولید

ضرورت بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای مشارکت تولید

انتصاب سرپرست معاونت تعاون وزارت تعاون

انتصاب سرپرست معاونت تعاون وزارت تعاون

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک اتاق تعاون ایران و بنیاد تعاون ارتش
همزمان با روز بسیج مستضعفین؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک اتاق تعاون ایران و بنیاد تعاون ارتش

۱