اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
تفاهم‌نامه سه جانبه اداره کل تعاون، مراکز شتاب دهنده و سازمان صمت خراسان رضوی
باهدف حمایت از استارتاپ‌ها

تفاهم‌نامه سه جانبه اداره کل تعاون، مراکز شتاب دهنده و سازمان صمت خراسان رضوی

تعاون
افتتاح تعاونی مسکن ۱۴۶ واحدی کارکنان مس سرچشمه فاز پنجم
به مناسبت هفته تعاون صورت گرفت:

افتتاح تعاونی مسکن ۱۴۶ واحدی کارکنان مس سرچشمه فاز پنجم

تعاون
افتتاح شرکت تعاونی مبین فولاد پدیده
همزمان با هفته تعاون در شهرستان مبارکه صورت گرفت:

افتتاح شرکت تعاونی مبین فولاد پدیده

تعاون
شکست سند توسعه تعاون پس از ۱۰ سال/ ۸۰ درصد اهداف محقق نشد

شکست سند توسعه تعاون پس از ۱۰ سال/ ۸۰ درصد اهداف محقق نشد

تعاون
۱۲