اجتماعی
دسته بندی :
اولین تغییر فاطمی امین پس از رای اعتماد مجدد از مجلس

اولین تغییر فاطمی امین پس از رای اعتماد مجدد از مجلس

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
روابط عمومی وزارت صمت رواب عمومی برتر در زمینه اقدامات نوآورانه و مبتکرانه
در همایش ملی جهاد تبیین و اطلاع رسانی هنرمندانه معرفی شد؛

روابط عمومی وزارت صمت رواب عمومی برتر در زمینه اقدامات نوآورانه و مبتکرانه

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
روابط عمومی‌ها پل میان مردم و مسوولان هستند
رییس جمهور:

روابط عمومی‌ها پل میان مردم و مسوولان هستند

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
برترین‌های حوزه ارتباطات و رسانه
در همایش ملی جهاد تبیین و اطلاع رسانی هنرمندانه معرفی شدند

برترین‌های حوزه ارتباطات و رسانه

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
روابط‌عمومی‌ها نقش مهمی در مقابله با تلاش دروغ‌پردازان برای گمراه‌سازی جامعه دارند/ کار روابط عمومی در عین سختی، باید هنرمندانه و همراه عقلانیت و عطوفت باشد
رئیس جمهور در همایش ملی جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی هنرمندانه:

روابط‌عمومی‌ها نقش مهمی در مقابله با تلاش دروغ‌پردازان برای گمراه‌سازی جامعه دارند/ کار روابط عمومی در عین سختی، باید هنرمندانه و همراه عقلانیت و عطوفت باشد

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
دفتر ارتباطات صمت به‌عنوان روابط‌عمومی برتر دولت در زمینه اقدامات نوآورانه و مبتکرانه
در همایش جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی هنرمندانه دولت سیزدهم؛

دفتر ارتباطات صمت به‌عنوان روابط‌عمومی برتر دولت در زمینه اقدامات نوآورانه و مبتکرانه

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
هفت روابط‌ عمومی دیپلم افتخار گرفت

هفت روابط‌ عمومی دیپلم افتخار گرفت

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
روابط عمومی، حرفه‌ای که از نو باید شناخت

روابط عمومی، حرفه‌ای که از نو باید شناخت

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
انتصاب رئیس مرکز رسانه اتاق ایران

انتصاب رئیس مرکز رسانه اتاق ایران

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها
بیانیه گام دوم انقلاب را سرلوحه فعالیت‌های مرکزارتباطات وزارت صمت قرار دادیم
زاده قشمی خبر داد:

بیانیه گام دوم انقلاب را سرلوحه فعالیت‌های مرکزارتباطات وزارت صمت قرار دادیم

روابط عمومی و ارتباطات شرکت ها و سازمان ها