معادن و مواد معدنی فلورین
دسته بندی :
فوت یک کارگر دیگر معدن سنگ فلورین

فوت یک کارگر دیگر معدن سنگ فلورین

فلورین
تکمیلی از حادثه معدن دامغان/ آسیب دیدگان سوختگی شدید دارند
فرماندار دامغان خبر داد؛

تکمیلی از حادثه معدن دامغان/ آسیب دیدگان سوختگی شدید دارند

فلورین
انفجار معدن در دامغان ۲ کشته و پنج مجروح برجاگذاشت

انفجار معدن در دامغان ۲ کشته و پنج مجروح برجاگذاشت

فلورین
انفجار در اتاق استراحت یک معدن دامغان/ ۲ نفر کشته شدند
فرماندار دامغان:

انفجار در اتاق استراحت یک معدن دامغان/ ۲ نفر کشته شدند

فلورین