پساب و فاضلاب

انرژی پساب و فاضلاب
دسته بندی :
طرح انتقال پساب به پتروشیمی خراسان یادگار شهید جمهور است
وزیر کشور در جریان بازدید از طرح انتقال پساب بجنورد:

طرح انتقال پساب به پتروشیمی خراسان یادگار شهید جمهور است

عرضه پساب در بورس به تمام کشور تسری پیدا می‌کند

عرضه پساب در بورس به تمام کشور تسری پیدا می‌کند

افزایش شفافیت با عرضه پساب در بورس انرژی

افزایش شفافیت با عرضه پساب در بورس انرژی

فروش سالانه ۱.۸ میلیون مترمکعب پساب به سیمان تهران برای ۱۵ سال
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران خبر داد

فروش سالانه ۱.۸ میلیون مترمکعب پساب به سیمان تهران برای ۱۵ سال

نخستین عرضه پساب در بورس

نخستین عرضه پساب در بورس

معامله موفق پساب در نخستین روز عرضه در بورس انرژی

معامله موفق پساب در نخستین روز عرضه در بورس انرژی