صنایع کوچک
دسته بندی :
اتمام پنج طرح زیرساختی در شهرک‌های هرمزگان

اتمام پنج طرح زیرساختی در شهرک‌های هرمزگان

شهرک های صنعتی
طرح توسعه شهرک صنعتی مبارکه در دستور کار قرار دارد

طرح توسعه شهرک صنعتی مبارکه در دستور کار قرار دارد

شهرک های صنعتی
ایجاد شهرک صنعتی در فارسان برای توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی

ایجاد شهرک صنعتی در فارسان برای توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی

شهرک های صنعتی

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

شهرک های صنعتی
کاهش ۴۳ درصدی حوادث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰
معاون وزیر صمت خبر داد:

کاهش ۴۳ درصدی حوادث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰

شهرک های صنعتی
بازدید مسوولان استانی از شهرک صنعتی ایلام

بازدید مسوولان استانی از شهرک صنعتی ایلام

شهرک های صنعتی
آب مورد نیاز شهرک صنعتی بزرگ شیراز از سد کوار تأمین شود
پیشنهاد اتاق شیراز در شورای گفت‌وگوی استان فارس

آب مورد نیاز شهرک صنعتی بزرگ شیراز از سد کوار تأمین شود

شهرک های صنعتی