صنایع کوچک شهرک های صنعتی
دسته بندی :
چند شهرک صنعتی در باوی احداث می‌شود

چند شهرک صنعتی در باوی احداث می‌شود

صدور نزدیک به ۳ هزار فقره سند مالکیت واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران
در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد عنوان شد:

صدور نزدیک به ۳ هزار فقره سند مالکیت واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران

ایجاد ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی

ایجاد ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی

ساخت ۷ شهرک و ناحیه صنعتی جدید تصویب شد

ساخت ۷ شهرک و ناحیه صنعتی جدید تصویب شد

ایجاد اشتغال برای بیش از ۹۲ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور طی سال ۱۴۰۲
معاون وزیر صمت خبر داد:

ایجاد اشتغال برای بیش از ۹۲ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور طی سال ۱۴۰۲

دنبال تدوین سند جهش تولید و تقویت مشارکت مردم هستیم/ تکریم ارباب رجوع و ملاقات‌های مردمی به‌طور جدی دنبال می‌شود
مقیمی در نشست هم‌اندیشی جهت تحقق شعار سال:

دنبال تدوین سند جهش تولید و تقویت مشارکت مردم هستیم/ تکریم ارباب رجوع و ملاقات‌های مردمی به‌طور جدی دنبال می‌شود

از ایجاد شهرک‌های بخش خصوصی استقبال می‌کنیم
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:

از ایجاد شهرک‌های بخش خصوصی استقبال می‌کنیم

احداث ۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی در حال عملیاتی شدن است
یک مقام مسوول خبر داد؛

احداث ۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی در حال عملیاتی شدن است