صنایع کوچک
دسته بندی :
توسعه دو شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان
با تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دستور کار قرار گرفت:

توسعه دو شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان

شهرک های صنعتی
آتش سوزی شدید در شهرک صنعتی

آتش سوزی شدید در شهرک صنعتی "اشتهارد" تکذیب شد

شهرک های صنعتی
سامانه ۱۲۴ در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی صنعت گران خواهد بود
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:

سامانه ۱۲۴ در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی صنعت گران خواهد بود

شهرک های صنعتی
۶۰ درصد واحد‌های راکد قابل بازگشت به چرخه تولید هستند
معاون وزیر صنعت:

۶۰ درصد واحد‌های راکد قابل بازگشت به چرخه تولید هستند

شهرک های صنعتی
۶۰ درصد واحد‌های آسیب دیده یا تعطیل شده قابل بازگشت هستند

۶۰ درصد واحد‌های آسیب دیده یا تعطیل شده قابل بازگشت هستند

شهرک های صنعتی
واحد‌های صنعتی بیشتر در کدام استان‌ها فعال‌اند؟

واحد‌های صنعتی بیشتر در کدام استان‌ها فعال‌اند؟

شهرک های صنعتی
ورود ۴ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید
از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تحقق یافت؛

ورود ۴ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید

شهرک های صنعتی
هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ممنوع است
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:

هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ممنوع است

شهرک های صنعتی
۱۲۳۴