آهن و فولاد
دسته بندی :
کرمان، نیازمند توسعه شرکت‌های تولیدکننده سازه‌های فولادی است

کرمان، نیازمند توسعه شرکت‌های تولیدکننده سازه‌های فولادی است

سازه های فولادی و فلزی
در بحث سازه نیازمند فرهنگ سازی هستیم
بیدی در گفتگو با «می متالز»

در بحث سازه نیازمند فرهنگ سازی هستیم

سازه های فولادی و فلزی
عدم ثبات قیمتی اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان سازه‌های فولادی
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

عدم ثبات قیمتی اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان سازه‌های فولادی

سازه های فولادی و فلزی
حمایت از بخش خصوصی الزامی است
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

حمایت از بخش خصوصی الزامی است

سازه های فولادی و فلزی
نگاه کارفرمایان به سازه تغییر کند
در گفتگو با می‌متالز عنوان شد:

نگاه کارفرمایان به سازه تغییر کند

سازه های فولادی و فلزی
نوسان قیمتی مشکل جدی فعالان صنعت سازه
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

نوسان قیمتی مشکل جدی فعالان صنعت سازه

سازه های فولادی و فلزی
تامین مالی اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان
مدیرعامل گروه آراد در گفتگو با «می متالز»

تامین مالی اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان

سازه های فولادی و فلزی
قرارداد‌های یک طرفه چالش فعالان سازه‌های فولادی است
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

قرارداد‌های یک طرفه چالش فعالان سازه‌های فولادی است

سازه های فولادی و فلزی
نوسانات قیمت چالش بازار است
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

نوسانات قیمت چالش بازار است

سازه های فولادی و فلزی
پتانسیل خوب سازه‌های فولادی برای صادرات
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

پتانسیل خوب سازه‌های فولادی برای صادرات

سازه های فولادی و فلزی