فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
بزرگترین تولیدکننده نیکل جهان در تجارت با چین دلار را کنار گذاشت

بزرگترین تولیدکننده نیکل جهان در تجارت با چین دلار را کنار گذاشت

قلع و نیکل
قتل دو کارگر معترض کارخانه نیکل اندونزی توسط پلیس

قتل دو کارگر معترض کارخانه نیکل اندونزی توسط پلیس

قلع و نیکل
سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری واله در اندونزی

سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری واله در اندونزی

قلع و نیکل
تولید جهانی نیکل صعود کرد

تولید جهانی نیکل صعود کرد

قلع و نیکل
در سال ۲۰۲۲؛ تولید جهانی نیکل صعود کرد

در سال ۲۰۲۲؛ تولید جهانی نیکل صعود کرد

قلع و نیکل
تولید اکسید نیکل از پساب الکترولس
توسط شرکت برنا نانو آلومینیوم آزموده محقق شد:

تولید اکسید نیکل از پساب الکترولس

قلع و نیکل
نیکل؛ نجات‌دهنده خاموش صنعت دنیا

نیکل؛ نجات‌دهنده خاموش صنعت دنیا

قلع و نیکل
تقاضای جهانی نیکل به لطف خودرو‌های برقی ۴ برابر می‌شود

تقاضای جهانی نیکل به لطف خودرو‌های برقی ۴ برابر می‌شود

قلع و نیکل
بازار قلع در انحصار شرق آسیا

بازار قلع در انحصار شرق آسیا

قلع و نیکل
۱۲۳۴