صنایع کوچک
دسته بندی :
افزایش عطش صنایع کوچک و بنگاه‌ها برای وام

افزایش عطش صنایع کوچک و بنگاه‌ها برای وام

صنایع کوچک
بهره برداری از ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی در سراسر کشور
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست سراسری مدیران شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیر دولتی اعلام کرد:

بهره برداری از ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی در سراسر کشور

صنایع کوچک
توسعه صنایع کوچک و متوسط استان سمنان با بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی
با انعقاد تفاهمنامه‌ای صورت گرفت:

توسعه صنایع کوچک و متوسط استان سمنان با بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی

صنایع کوچک
روشن نگاه داشتن چراغ تولید به واسطه پویایی صنایع کوچک
در پیام معاون وزیر صمت به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک عنوان شد:

روشن نگاه داشتن چراغ تولید به واسطه پویایی صنایع کوچک

صنایع کوچک
نقش پررنگ صنایع کوچک در افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد
به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک مطرح شد:

نقش پررنگ صنایع کوچک در افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد

صنایع کوچک
صنایع کوچک اهمیت بسزایی در تحقق توسعه و ارتقاء اقتصاد کشور دارد
به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک:

صنایع کوچک اهمیت بسزایی در تحقق توسعه و ارتقاء اقتصاد کشور دارد

صنایع کوچک
سهم ۹۰ درصدی صنایع کوچک در اشتغالزایی

سهم ۹۰ درصدی صنایع کوچک در اشتغالزایی

صنایع کوچک
ارائه تسهیلات جدید به صنایع کوچک

ارائه تسهیلات جدید به صنایع کوچک

صنایع کوچک
آینده صنعت کشور در گرو حمایت از صنایع کوچک| ضرورت پشتیبانی قضایی از مالکیت معنوی دانش بنیان‌ها
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

آینده صنعت کشور در گرو حمایت از صنایع کوچک| ضرورت پشتیبانی قضایی از مالکیت معنوی دانش بنیان‌ها

صنایع کوچک
۱۲۳۴