صنایع کوچک صنایع کوچک
دسته بندی :
تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت پتروشیمی خلیج فارس امضا شد
جهت تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در شهرک‌های صنعتی؛

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت پتروشیمی خلیج فارس امضا شد

صنایع کوچک
ایجاد واحد‌های کارگاهی جدید در راستای جذب سرمایه گذاری‌های خرد
معاون وزیر صمت تاکید کرد؛

ایجاد واحد‌های کارگاهی جدید در راستای جذب سرمایه گذاری‌های خرد

صنایع کوچک
پیگیری راهکار‌های تحقق رشد تولید و شعار سال در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
در نشست با وزیر صمت مطرح شد:

پیگیری راهکار‌های تحقق رشد تولید و شعار سال در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

صنایع کوچک
۹۲ صنعت کوچک در رفسنجان شرایط پایدار را دارند
فرماندار رفسنجان:

۹۲ صنعت کوچک در رفسنجان شرایط پایدار را دارند

صنایع کوچک
لزوم توجه ویژه دولت و مجلس به نهاد‌های تضمین و حوزه صنایع کوچک
عضوهیات‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:

لزوم توجه ویژه دولت و مجلس به نهاد‌های تضمین و حوزه صنایع کوچک

صنایع کوچک
تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صاحبان صنایع در تمامی حوزه‌های قضایی
در نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه درخواست شد؛

تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صاحبان صنایع در تمامی حوزه‌های قضایی

صنایع کوچک
تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع کوچک با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد
برای توسعه دانش فنی و منابع انسانی در بنگاه‌های اقتصادی؛

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع کوچک با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد

صنایع کوچک
افزایش سهم و نقش زنان در تصمیمات مدیریتی
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران عنوان کرد:

افزایش سهم و نقش زنان در تصمیمات مدیریتی

صنایع کوچک