حمل و نقل و زیرساخت اسکله و بنادر
دسته بندی :
هشدار نسبت به رسوب کالا‌ها در بنادر

هشدار نسبت به رسوب کالا‌ها در بنادر

اسکله شماره سه پارسیان؛ آماده بهره‌برداری

اسکله شماره سه پارسیان؛ آماده بهره‌برداری

اقتصاد معدن، چالش حمل‌ونقل مواد معدنی و توسعه دریامحور
در گفتگو با مدیرعامل «هیمکو» مطرح شد:

اقتصاد معدن، چالش حمل‌ونقل مواد معدنی و توسعه دریامحور

انقلابی در پایانه‌های معدنی به دست «هیمکو»
«می متالز» گزارش می‌دهد:

انقلابی در پایانه‌های معدنی به دست «هیمکو»

وعده بی‌عمل دولت درباره توسعه سواحل مکران!
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، مطرح کرد:

وعده بی‌عمل دولت درباره توسعه سواحل مکران!