حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
جزئیات کالای دپو شده در بنادر کشور

جزئیات کالای دپو شده در بنادر کشور

اسکله و بنادر
حمل ۱۳۰ میلیون تن بار در بنادر ایران طی سال ۲۰۲۰

حمل ۱۳۰ میلیون تن بار در بنادر ایران طی سال ۲۰۲۰

اسکله و بنادر
حمل یکسره کالا‌های اساسی از بندر چابهار

حمل یکسره کالا‌های اساسی از بندر چابهار

اسکله و بنادر
مجلس با تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کرد

مجلس با تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کرد

اسکله و بنادر
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا در بنادر شرق هرمزگان تخلیه و بارگیری شد

یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا در بنادر شرق هرمزگان تخلیه و بارگیری شد

اسکله و بنادر
عملیات موفق تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور با وجود شیوع کرونا

عملیات موفق تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور با وجود شیوع کرونا

اسکله و بنادر
حمل ۱۰.۶ میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور از ابتدای سال

حمل ۱۰.۶ میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور از ابتدای سال

اسکله و بنادر