حمل و نقل و زیرساخت اسکله و بنادر
دسته بندی :
جذب سرمایه‌گذاری ۵۰ همتی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳

جذب سرمایه‌گذاری ۵۰ همتی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳

اهمیت راهبردی بندر چابهار در توسعه منطقه‌ای

اهمیت راهبردی بندر چابهار در توسعه منطقه‌ای

خواب سرمایه؛ نتیجه عدم وجود پایانه مکانیزه در بندر شهید رجایی
مدیرعامل شرکت «هیمکو» تاکید کرد؛

خواب سرمایه؛ نتیجه عدم وجود پایانه مکانیزه در بندر شهید رجایی

۱۵۴ همت در پروژه‌های بندری سرمایه‌گذاری می‌شود

۱۵۴ همت در پروژه‌های بندری سرمایه‌گذاری می‌شود

چابهار ظرفیت تبدیل شدن به هاب ترانزیتی کشور را دارد
علی ریگی میرجاوه:

چابهار ظرفیت تبدیل شدن به هاب ترانزیتی کشور را دارد

تخلیه و بارگیری ۱۵۸ میلیون تن کالا در بنادر کشور

تخلیه و بارگیری ۱۵۸ میلیون تن کالا در بنادر کشور

اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی کارمند سازمان بنادر

اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی کارمند سازمان بنادر