حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
بندر شادگان ظرفیت مناسب برای صادرات کالا را دارد
مدیر عامل شرکت شستا:

بندر شادگان ظرفیت مناسب برای صادرات کالا را دارد

اسکله و بنادر
کشتیرانی، آماده استفاده از فرصت کریدور شمال- جنوب
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد:

کشتیرانی، آماده استفاده از فرصت کریدور شمال- جنوب

اسکله و بنادر
سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی احداث اسکله بندر مکانیزه
در گفتگو با مدیرعامل «مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا» تاکید شد

سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی احداث اسکله بندر مکانیزه

اسکله و بنادر
مدیرعامل سازمان بنادر: در تامین دریانورد متخصص چالش داریم

مدیرعامل سازمان بنادر: در تامین دریانورد متخصص چالش داریم

اسکله و بنادر
رشد ۳۱ درصدی تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر کشور تا پایان آذر

رشد ۳۱ درصدی تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر کشور تا پایان آذر

اسکله و بنادر
فرآیند پایش آبراه‌های تحت حاکمیت ایران الکترونیکی می‌شود

فرآیند پایش آبراه‌های تحت حاکمیت ایران الکترونیکی می‌شود

اسکله و بنادر
رشد ۳ درصدی بارگیری محموله‌های صادراتی در بندر امام

رشد ۳ درصدی بارگیری محموله‌های صادراتی در بندر امام

اسکله و بنادر
زمینه بهره‌مندی تجار از کد ترانزیت در بندر اروندکنار ایجاد شود
رئیس اتاق اهواز مطرح کرد

زمینه بهره‌مندی تجار از کد ترانزیت در بندر اروندکنار ایجاد شود

اسکله و بنادر
تخلیه و بارگیری ۱۰۹ میلیون تن کالا در بنادر تا پایان آذر ۱۴۰۰

تخلیه و بارگیری ۱۰۹ میلیون تن کالا در بنادر تا پایان آذر ۱۴۰۰

اسکله و بنادر