گردشگری معدنی

معادن و مواد معدنی گردشگری معدنی
دسته بندی :
گردشگری معدن تجربه‌ای متفاوت برای مسافران نوروزی

گردشگری معدن تجربه‌ای متفاوت برای مسافران نوروزی

خلاء قانونی مانع اصلی اجرای طرح‌های گردشگری در معادن نمک گرمسار است
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان:

خلاء قانونی مانع اصلی اجرای طرح‌های گردشگری در معادن نمک گرمسار است

معدن موزه نیست

معدن موزه نیست

برگزاری نخستین همایش گردشگری معدن در زنجان
یک مسوول در اداره‌کل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد

برگزاری نخستین همایش گردشگری معدن در زنجان

سفر به عمق ۲۳۰ متری زمین با گردشگری معدنی

سفر به عمق ۲۳۰ متری زمین با گردشگری معدنی

معادن ظرفیت گردشگری مغفول مانده در زنجان

معادن ظرفیت گردشگری مغفول مانده در زنجان

مکمل توریستی برای معادن
الگوی جهانی «گردشگری معدن»

مکمل توریستی برای معادن

بازدید ۲۰ هزار نفری گردشگران از معدن چغارت

بازدید ۲۰ هزار نفری گردشگران از معدن چغارت

گردشگری معادن در اصفهان مغفول مانده است
یک کارشناس حوزه گردشگری:

گردشگری معادن در اصفهان مغفول مانده است

۱