زمین شناسی
دسته بندی :
شناسایی نشانه‌هایی از کانه‌زایی طلا و مس در خراسان‌جنوبی

شناسایی نشانه‌هایی از کانه‌زایی طلا و مس در خراسان‌جنوبی

کانی شناسی
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت انواع تیپ‌های کانی‌سازی ۱ و ۲

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت انواع تیپ‌های کانی‌سازی ۱ و ۲

کانی شناسی