زمین شناسی کانی شناسی
دسته بندی :
کانی‌های کم‌عیار با ارزش می‌شوند
اکبری، معاون توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان:

کانی‌های کم‌عیار با ارزش می‌شوند