حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد

راه و راه سازی
بهره‌برداری از ۱۵ باب نمازخانه بین‌راهی در شبکه راه‌های کشور

بهره‌برداری از ۱۵ باب نمازخانه بین‌راهی در شبکه راه‌های کشور

راه و راه سازی
بخشنامه وزارت راه برای نظارت موثر بر عملکرد هیات مدیره نظام مهندسی

بخشنامه وزارت راه برای نظارت موثر بر عملکرد هیات مدیره نظام مهندسی

راه و راه سازی
برنامه‌ریزی برای تکمیل ۴ طرح استانی مصوب سفر رهبر معظم انقلاب

برنامه‌ریزی برای تکمیل ۴ طرح استانی مصوب سفر رهبر معظم انقلاب

راه و راه سازی
ضرورت اقدام قانونی وزارت راه و شهرسازی
حضور رئیس ردصلاحیت شده در شورای مرکزی نظام مهندسی وجاهت قانون ندارد

ضرورت اقدام قانونی وزارت راه و شهرسازی

راه و راه سازی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه منصوب شد

راه و راه سازی
واکنش وزارت راه به اخبار بیماری وزیر؛ رستم روزی ۱۵ ساعت کار می‌کند

واکنش وزارت راه به اخبار بیماری وزیر؛ رستم روزی ۱۵ ساعت کار می‌کند

راه و راه سازی
تامین فاینانس ۶۸۰۰ میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی وزارت راه

تامین فاینانس ۶۸۰۰ میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی وزارت راه

راه و راه سازی
۱۲۳