راه و راه سازی

حمل و نقل و زیرساخت راه و راه سازی
دسته بندی :
وزارت راه و شهرسازی در دولت آینده باید تفکیک شود
ایری:

وزارت راه و شهرسازی در دولت آینده باید تفکیک شود

خداحافظ مرد خستگی ناپذیر و با غیرت
بذرپاش:

خداحافظ مرد خستگی ناپذیر و با غیرت

وزیر راه و شهرسازی عازم ابوظبی شد

وزیر راه و شهرسازی عازم ابوظبی شد

افتتاح بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر راه و راه‌آهن در سال ۱۴۰۲

افتتاح بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر راه و راه‌آهن در سال ۱۴۰۲

تامین مالی ایمیدرو جهت بهسازی راه‌های مرتبط با معادن استان بوشهر
تفاهم نامه ۲ جانبه بین ایمیدرو و راهداری بوشهر امضا شد؛

تامین مالی ایمیدرو جهت بهسازی راه‌های مرتبط با معادن استان بوشهر