زمین شناسی
دسته بندی :
ارسال پرونده طبس به عنوان دومین ژئوپارک ایران به کمیسیون بین‌المللی ژئوپارک‌های یونسکو
معاون وزیر صمت تاکید کرد:

ارسال پرونده طبس به عنوان دومین ژئوپارک ایران به کمیسیون بین‌المللی ژئوپارک‌های یونسکو

ژئو پارک ها و ژئوتوریسم
سازمان زمین شناسی با کمک سازمان میراث فرهنگی ژئوتوریسم معدنی را مدیریت کند/ زیبایی‌های زمین شناسی ایران بی شمار است
معاون پیشین اکتشاف سازمان زمین شناسی:

سازمان زمین شناسی با کمک سازمان میراث فرهنگی ژئوتوریسم معدنی را مدیریت کند/ زیبایی‌های زمین شناسی ایران بی شمار است

ژئو پارک ها و ژئوتوریسم
راه اندازی مرکز نوآوری زمین شناسی در پارک سمنان

راه اندازی مرکز نوآوری زمین شناسی در پارک سمنان

ژئو پارک ها و ژئوتوریسم
عملیات شناسایی و اکتشاف جدید در گنبد نمکی ژئوپارک جهانی قشم
برای نخستین بار توسط هیأت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی منطقه آزاد قشم انجام شد؛

عملیات شناسایی و اکتشاف جدید در گنبد نمکی ژئوپارک جهانی قشم

ژئو پارک ها و ژئوتوریسم
آغاز اکتشاف سیستماتیک در کشور/ ثبت دریاچه گهر
معاون وزیر صمت خبر داد:

آغاز اکتشاف سیستماتیک در کشور/ ثبت دریاچه گهر

ژئو پارک ها و ژئوتوریسم