زمین شناسی ژئو پارک ها و ژئوتوریسم
دسته بندی :
فعالیت‌های حوزه شناسایی و پتانسیل‌یابی ژئوپارک‌ها در کشور ساماندهی می‌شود
معاون وزیر صمت خبر داد:

فعالیت‌های حوزه شناسایی و پتانسیل‌یابی ژئوپارک‌ها در کشور ساماندهی می‌شود

پیشنهاد تهیه اطلس فسیل‌شناسی منطقه طبس به عنوان بهشت زمین‌شناسی ایران
معاون وزیر صمت در همایش ثبت جهانی ژئوپارک طبس مطرح کرد:

پیشنهاد تهیه اطلس فسیل‌شناسی منطقه طبس به عنوان بهشت زمین‌شناسی ایران

ژئوپارک طبس ثبت جهانی شد
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی:

ژئوپارک طبس ثبت جهانی شد

برنامه ‎ریزی انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین در آمایش سرزمین
از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور صورت می‌گیرد:

برنامه ‎ریزی انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین در آمایش سرزمین

طولانی‌ترین غار نمکی دنیا در قشم با هدف اکتشاف مسیر‌های جدید پیمایش شد
مدیر ژئوپارک جهانی قشم اعلام کرد

طولانی‌ترین غار نمکی دنیا در قشم با هدف اکتشاف مسیر‌های جدید پیمایش شد

حفظ کوه‌های شهرستان نطنز در برابر معدن‌کاوی

حفظ کوه‌های شهرستان نطنز در برابر معدن‌کاوی

راه اندازی مرکز نوآوری زمین شناسی در پارک سمنان

راه اندازی مرکز نوآوری زمین شناسی در پارک سمنان

۱