اقتصاد و تجارت بورس کالا
دسته بندی :
معامله ۱۹۷ هزار تن محصول در بورس کالا

معامله ۱۹۷ هزار تن محصول در بورس کالا

رفتار دوگانه بازار‌های کالایی
چینی‏‏‌ها افسار بازار جهانی را به دست گرفتند

رفتار دوگانه بازار‌های کالایی

۱۳۵ هزار تن شمش بلوم در سبد خریداران بورس کالا

۱۳۵ هزار تن شمش بلوم در سبد خریداران بورس کالا

نگاهی به پذیرش‌های جدید بورس کالا

نگاهی به پذیرش‌های جدید بورس کالا

عرضه ۱۱۴ هزار تن محصول در تالار صادراتی بورس کالا
فردا صورت می‌گیرد

عرضه ۱۱۴ هزار تن محصول در تالار صادراتی بورس کالا

زمان‌بندی عرضه‌های بورس کالا اعلام شد

زمان‌بندی عرضه‌های بورس کالا اعلام شد

عرضه ۱۹۷ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

عرضه ۱۹۷ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا

سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

معامله ۱۰۷ هزار تن محصول در تالار صادراتی بورس کالا
عملکرد هفتگی تالار کیش بررسی شد

معامله ۱۰۷ هزار تن محصول در تالار صادراتی بورس کالا