علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
توسط محققان کشور ممکن شد؛

حل مشکل صنایع فولاد و فلزات غیرآهنی با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و رباتیک
وقتی هوش مصنوعی رانندگی را متحول می‌کند
چین؛ پیشتاز در استفاده از تاکسی‌های خودران

وقتی هوش مصنوعی رانندگی را متحول می‌کند

هوش مصنوعی و رباتیک
آیا هوش مصنوعی چاره ساز همه مشکلات بشر است؟

آیا هوش مصنوعی چاره ساز همه مشکلات بشر است؟

هوش مصنوعی و رباتیک
تولید ربات حمل تجهیزات سنگین که با فناوری واقعیت مجازی سازگار است

تولید ربات حمل تجهیزات سنگین که با فناوری واقعیت مجازی سازگار است

هوش مصنوعی و رباتیک
حفظ موارد امنیتی ضرورت ورود به حوزه هوش مصنوعی و متاورس

حفظ موارد امنیتی ضرورت ورود به حوزه هوش مصنوعی و متاورس

هوش مصنوعی و رباتیک
امارات و عربستان؛ سرسخت‌ترین رقبای ایران در توسعه هوش مصنوعی

امارات و عربستان؛ سرسخت‌ترین رقبای ایران در توسعه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و رباتیک
سهم ۱۵ درصدی هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال دنیا تا سال ۲۰۳۰

سهم ۱۵ درصدی هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال دنیا تا سال ۲۰۳۰

هوش مصنوعی و رباتیک
تکامل هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۲ چگونه است؟

تکامل هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۲ چگونه است؟

هوش مصنوعی و رباتیک
سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی در راستای اشتغالزایی است

سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی در راستای اشتغالزایی است

هوش مصنوعی و رباتیک
سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی کشور تدوین می‌شود

سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی کشور تدوین می‌شود

هوش مصنوعی و رباتیک
۱۲