علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
هوش مصنوعی باعث بیکاری می‌شود؟

هوش مصنوعی باعث بیکاری می‌شود؟

هوش مصنوعی و رباتیک
نمایشگاه نیازمحور هوش مصنوعی برگزار می‌شود

نمایشگاه نیازمحور هوش مصنوعی برگزار می‌شود

هوش مصنوعی و رباتیک
هم اندیشی پیرامون هوش مصنوعی در صنعت فولاد
هم نت هوش مصنوعی

هم اندیشی پیرامون هوش مصنوعی در صنعت فولاد

هوش مصنوعی و رباتیک
توسط محققان کشور ممکن شد؛

حل مشکل صنایع فولاد و فلزات غیرآهنی با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و رباتیک
وقتی هوش مصنوعی رانندگی را متحول می‌کند
چین؛ پیشتاز در استفاده از تاکسی‌های خودران

وقتی هوش مصنوعی رانندگی را متحول می‌کند

هوش مصنوعی و رباتیک
آیا هوش مصنوعی چاره ساز همه مشکلات بشر است؟

آیا هوش مصنوعی چاره ساز همه مشکلات بشر است؟

هوش مصنوعی و رباتیک
تولید ربات حمل تجهیزات سنگین که با فناوری واقعیت مجازی سازگار است

تولید ربات حمل تجهیزات سنگین که با فناوری واقعیت مجازی سازگار است

هوش مصنوعی و رباتیک
حفظ موارد امنیتی ضرورت ورود به حوزه هوش مصنوعی و متاورس

حفظ موارد امنیتی ضرورت ورود به حوزه هوش مصنوعی و متاورس

هوش مصنوعی و رباتیک
امارات و عربستان؛ سرسخت‌ترین رقبای ایران در توسعه هوش مصنوعی

امارات و عربستان؛ سرسخت‌ترین رقبای ایران در توسعه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و رباتیک
سهم ۱۵ درصدی هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال دنیا تا سال ۲۰۳۰

سهم ۱۵ درصدی هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال دنیا تا سال ۲۰۳۰

هوش مصنوعی و رباتیک
۱۲۳