پیمانکاران
دسته بندی :
آنالیز چندوجهی ایریتک
در گفتگو با مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران بررسی شد

آنالیز چندوجهی ایریتک

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
استعفای دسته‌جمعی هیات مدیره ایریتک
بحران در شرکت بین‌المللی مهندسی ایران عمیق‌تر شد

استعفای دسته‌جمعی هیات مدیره ایریتک

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
رابطه تیره و تار کارفرمایان با شرکت ایریتک/ جهت گیری منفی مدیرعامل جدید باعث کندی عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ صنعتی دولت سیزدهم شد
بحران در ایریتک

رابطه تیره و تار کارفرمایان با شرکت ایریتک/ جهت گیری منفی مدیرعامل جدید باعث کندی عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ صنعتی دولت سیزدهم شد

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
ایریتک گروه پیشرانان پیشرفت را آچمز کرده است

ایریتک گروه پیشرانان پیشرفت را آچمز کرده است

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC