پیمانکاران مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
دسته بندی :
سفر مدیرعامل ایریتک به خارج از کشور با چه هدفی انجام شده است؟
۱۲ روز سفر عزیزمحمدی به اروپا چه دستاوردی دارد

سفر مدیرعامل ایریتک به خارج از کشور با چه هدفی انجام شده است؟

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
آنالیز چندوجهی ایریتک
در گفتگو با مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران بررسی شد

آنالیز چندوجهی ایریتک

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
استعفای دسته‌جمعی هیات مدیره ایریتک
بحران در شرکت بین‌المللی مهندسی ایران عمیق‌تر شد

استعفای دسته‌جمعی هیات مدیره ایریتک

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
رابطه تیره و تار کارفرمایان با شرکت ایریتک/ جهت گیری منفی مدیرعامل جدید باعث کندی عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ صنعتی دولت سیزدهم شد
بحران در ایریتک

رابطه تیره و تار کارفرمایان با شرکت ایریتک/ جهت گیری منفی مدیرعامل جدید باعث کندی عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ صنعتی دولت سیزدهم شد

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
ایریتک گروه پیشرانان پیشرفت را آچمز کرده است

ایریتک گروه پیشرانان پیشرفت را آچمز کرده است

مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC