پیمانکاران مهندسی و طراحی، تامین و تدارکات، ساخت و اجرا EPC
دسته بندی :
بازدید مدیران ارشد ایمیدرو از شرکت ایریتک

بازدید مدیران ارشد ایمیدرو از شرکت ایریتک

مهندس فرمانی: اعتبار و موفقیت ایریتک نصیب من هم می‌شود/ به مدیریت ایریتک حداقل باید زمان ۵-۶ ساله بدهند
گفتگو با مهندس فرمانی مدیرعامل پیشین ایریتک

مهندس فرمانی: اعتبار و موفقیت ایریتک نصیب من هم می‌شود/ به مدیریت ایریتک حداقل باید زمان ۵-۶ ساله بدهند

مناقصه یک راه‌حل یا یک چالش برای اجرای پروژه­‌های صنعتی و معدنی
یادداشت مهندس «ایرج فاضل بخششی» مدیر پروژه سنگان

مناقصه یک راه‌حل یا یک چالش برای اجرای پروژه­‌های صنعتی و معدنی

ایریتک؛ از شکوه تا پیچ‌وخم واگذاری و شروعی دوباره
محمدمهدی مستقیمی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران طی گفت‌وگویی اعلام کرد:

ایریتک؛ از شکوه تا پیچ‌وخم واگذاری و شروعی دوباره

۱