صوت

رسانه
دسته بندی :
تولید مس ایران تا سال ۲۰۵۰ باید ۴ برابر شود

تولید مس ایران تا سال ۲۰۵۰ باید ۴ برابر شود

فولادکست؛ ویژه‌نامه هفته دولت

فولادکست؛ ویژه‌نامه هفته دولت

دوشیده شدن شرکت‌های سودده بورسی
ابوالفضل لطفی مدیر سرمایه‌گذاری مس سرچشمه؛

دوشیده شدن شرکت‌های سودده بورسی

گفتگو با آقای دکتر سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد
ارز ۴۲۰۰ تومانی

گفتگو با آقای دکتر سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد

۱
لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی:

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید