قراضه و بازیافت
دسته بندی :
بازار قراضه ژاپن در رکود

بازار قراضه ژاپن در رکود

قراضه و بازیافت
نگاهی به بازار قراضه جنوب شرق آسیا

نگاهی به بازار قراضه جنوب شرق آسیا

قراضه و بازیافت
رشد چشمگیر قیمت قراضه در ترکیه

رشد چشمگیر قیمت قراضه در ترکیه

قراضه و بازیافت
بهبود قیمت در بازار قراضه ترکیه

بهبود قیمت در بازار قراضه ترکیه

قراضه و بازیافت
قراضه وارداتی در ترکیه ارزان‌تر شد

قراضه وارداتی در ترکیه ارزان‌تر شد

قراضه و بازیافت
خودداری کارخانه‌های ترکیه از رزرو قراضه فولادی وارداتی

خودداری کارخانه‌های ترکیه از رزرو قراضه فولادی وارداتی

قراضه و بازیافت
واردات قراضه فولادی چین بیش از ۱۱ درصد افزایش یافت
در ماه می‌رقم خورد؛

واردات قراضه فولادی چین بیش از ۱۱ درصد افزایش یافت

قراضه و بازیافت
افت قیمت قراضه ژاپن در کره

افت قیمت قراضه ژاپن در کره

قراضه و بازیافت
ثبت رکورد‌های نزولی در بازار قراضه ترکیه

ثبت رکورد‌های نزولی در بازار قراضه ترکیه

قراضه و بازیافت
افت قیمت قراضه در ترکیه

افت قیمت قراضه در ترکیه

قراضه و بازیافت