مهندسی و طراحی

پیمانکاران مهندسی و طراحی
دسته بندی :
تاسیس شرکت مهندسی فناوری در هلدینگ صدرتامین/ با اعتماد به نخبگان، کشور را می‌سازیم
با حضور مدیرعامل هلدینگ صدر تامین اعلام شد؛

تاسیس شرکت مهندسی فناوری در هلدینگ صدرتامین/ با اعتماد به نخبگان، کشور را می‌سازیم

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی:

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید