خودرو و قطعه سازی خودروهای سبک
دسته بندی :
این مدل ساندرو اتوماتیک ۶۳۰ میلیون تومان شد

این مدل ساندرو اتوماتیک ۶۳۰ میلیون تومان شد

ایزدخواه:

ساختار صنعت خودروسازی غیرشفاف است

اولویت وزارت صمت فقط واردات خودرو‌های اقتصادی است
­مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت:

اولویت وزارت صمت فقط واردات خودرو‌های اقتصادی است

بجای خودروی خارجی پراید بخریم؟

بجای خودروی خارجی پراید بخریم؟

شاخص‌های کیفی آریسان ۲ بهبود یافت
براساس گزارش بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

شاخص‌های کیفی آریسان ۲ بهبود یافت

پرطرفدارترین عناوین