اقتصاد و تجارت مدیریت مالی و اقتصادی
دسته بندی :
صبا تامین رتبه نخست بازده فروش در بین ۵۰۰ شرکت برتر را کسب کرد
در بیست‌و‌ششمین دوره برگزاری همایش شرکت‌های برتر ایران اعلام شد:

صبا تامین رتبه نخست بازده فروش در بین ۵۰۰ شرکت برتر را کسب کرد