مدیریت مالی و اقتصادی

اقتصاد و تجارت مدیریت مالی و اقتصادی
دسته بندی :
صبا سربلند دوره مالی خود به پایان رساند
گروه مالی صبا تامین در اردیبهشت‌ماه محقق ساخت؛

صبا سربلند دوره مالی خود به پایان رساند

صبا تامین رتبه نخست بازده فروش در بین ۵۰۰ شرکت برتر را کسب کرد
در بیست‌و‌ششمین دوره برگزاری همایش شرکت‌های برتر ایران اعلام شد:

صبا تامین رتبه نخست بازده فروش در بین ۵۰۰ شرکت برتر را کسب کرد