تحقیق و توسعه

علوم، فناوری و ارتباطات تحقیق و توسعه
دسته بندی :
کسب افتخاری دیگر برای شرکت آلومینای ایران

کسب افتخاری دیگر برای شرکت آلومینای ایران

نقش تحقیق و توسعه در توسعه تکنولوژی
تاثیر تحقیق و توسعه در توسعه فناوری چیست؟

نقش تحقیق و توسعه در توسعه تکنولوژی

گرامیداشت روز «پژوهش» در فولاد خراسان

گرامیداشت روز «پژوهش» در فولاد خراسان

پژوهش سنگ بنای نوآوری است
مدیر تحقیق و توسعه فولاد مبارکه در روز پژوهش:

پژوهش سنگ بنای نوآوری است

عوامل پرداخت نشدن هزینه‌های تحقیق و توسعه

عوامل پرداخت نشدن هزینه‌های تحقیق و توسعه

نام رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
افتخاری دیگر برای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر؛

نام رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان