زمین شناسی
دسته بندی :
ورود قدرتمند چین به استخراج مواد معدنی از بستر اقیانوس‌ها

ورود قدرتمند چین به استخراج مواد معدنی از بستر اقیانوس‌ها

استخراج معدنی
رشد ۱۹ درصدی استخراج از معدن مس سرچشمه رفسنجان طی سال ۱۴۰۱

رشد ۱۹ درصدی استخراج از معدن مس سرچشمه رفسنجان طی سال ۱۴۰۱

استخراج معدنی
سامانه نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور ایجاد می‌شود

سامانه نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور ایجاد می‌شود

استخراج معدنی
۴۵ درصد مواد معدنی استخراجی گناباد به صورت خام فروخته می‌شود

۴۵ درصد مواد معدنی استخراجی گناباد به صورت خام فروخته می‌شود

استخراج معدنی
استخراج بیش از ۲۶ میلیون تن مواد معدنی در استان بوشهر

استخراج بیش از ۲۶ میلیون تن مواد معدنی در استان بوشهر

استخراج معدنی
استخراج ۴ میلیون تن ماده معدنی از معادن ایلام

استخراج ۴ میلیون تن ماده معدنی از معادن ایلام

استخراج معدنی
کاهش راندمان استخراج معادن به دلیل فرسودگی ماشین آلات

کاهش راندمان استخراج معادن به دلیل فرسودگی ماشین آلات

استخراج معدنی