زمین شناسی
دسته بندی :
نظارت جدی‌تری بر استخراج معادن اعمال شود
دادستان قزوین:

نظارت جدی‌تری بر استخراج معادن اعمال شود

استخراج معدنی
رتبه ۴ آذربایجان شرقی در بهره برداری و استخراج معادن/ عزم دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح کرد:

رتبه ۴ آذربایجان شرقی در بهره برداری و استخراج معادن/ عزم دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام

استخراج معدنی