حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
معرفی خطوط برون شهری مترو اصفهان

معرفی خطوط برون شهری مترو اصفهان

مترو
متروی پرند تا خرداد ۱۴۰۲ آماده می‌شود؟

متروی پرند تا خرداد ۱۴۰۲ آماده می‌شود؟

مترو
مجوز جدید برای انتشار اوراق مشارکت مترو

مجوز جدید برای انتشار اوراق مشارکت مترو

مترو
جزئیات قیمت بلیت مترو در ۱۴۰۲

جزئیات قیمت بلیت مترو در ۱۴۰۲

مترو
پیشرفت لاکپشتی وعده مترویی

پیشرفت لاکپشتی وعده مترویی

مترو
خط ۶ مترو در این تاریخ تعطیل است

خط ۶ مترو در این تاریخ تعطیل است

مترو