حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
متروی پرند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
استاندار تهران:

متروی پرند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

مترو
افتتاح دو ایستگاه مترو تا مهرماه

افتتاح دو ایستگاه مترو تا مهرماه

مترو
افتتاح ۲ ایستگاه مترو در شهریور و مهر ماه

افتتاح ۲ ایستگاه مترو در شهریور و مهر ماه

مترو
تلاش برای احداث پایانه ۴۴ هکتاری دولت‌آباد

تلاش برای احداث پایانه ۴۴ هکتاری دولت‌آباد

مترو
پیشرفت ۹۵ درصدی سیستم سیگنالینگ مترو هشتگرد

پیشرفت ۹۵ درصدی سیستم سیگنالینگ مترو هشتگرد

مترو
تکریم ۲۱۰ همسایه دو ایستگاه افتتاح شده اخیر مترو

تکریم ۲۱۰ همسایه دو ایستگاه افتتاح شده اخیر مترو

مترو