حمل و نقل و زیرساخت مترو
دسته بندی :
مترو به ایستگاه بارکد رسید/ گامی بلند برای شفافیت و ارتقای سطح شناسایی و داخلی‌سازی اقلام تامین مترو تهران
مرکز ملی شماره‌گذاری ایران خبر داد؛

مترو به ایستگاه بارکد رسید/ گامی بلند برای شفافیت و ارتقای سطح شناسایی و داخلی‌سازی اقلام تامین مترو تهران

بهبود سناریو‌های زمان‌بندی حرکت قطار‌های مترو
مدیر عامل شرکت متروی تهران خبر داد

بهبود سناریو‌های زمان‌بندی حرکت قطار‌های مترو

تامین مالی مترو با تهاتر

تامین مالی مترو با تهاتر

کشور به ۷ هزار دستگاه واگن مترو نیاز دارد

کشور به ۷ هزار دستگاه واگن مترو نیاز دارد

اتصال بیمارستان امام خمینی به ایستگاه مترو

اتصال بیمارستان امام خمینی به ایستگاه مترو

فقر مترویی در مناطقی از تهران

فقر مترویی در مناطقی از تهران

قیمت بلیت متروی پرند اعلام شد

قیمت بلیت متروی پرند اعلام شد

تایید اشکال ساعتی متروی پرند

تایید اشکال ساعتی متروی پرند