حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
مدیرعامل مترو تغییر کرد

مدیرعامل مترو تغییر کرد

مترو
قطار متروی مشهد روی ریل ملی حرکت می‌کند

قطار متروی مشهد روی ریل ملی حرکت می‌کند

مترو
قطار شهری مشهد بر روی ریل ملی ذوب‌ آهن اصفهان

قطار شهری مشهد بر روی ریل ملی ذوب‌ آهن اصفهان

مترو
کارکرد پدافندی ایستگاه‌های متروی تهران

کارکرد پدافندی ایستگاه‌های متروی تهران

مترو
عقب ماندگی تعمیر قطار‌های مترو

عقب ماندگی تعمیر قطار‌های مترو

مترو
بهره برداری از مترو اسلامشهر ظرف ۳سال آینده/ تهران ۷۵۰۰ اتوبوس نیاز دارد
استاندار تهران مطرح کرد؛

بهره برداری از مترو اسلامشهر ظرف ۳سال آینده/ تهران ۷۵۰۰ اتوبوس نیاز دارد

مترو
چرا مصوبه تامین ۲ هزار واگن مترو ۶ سال به بن بست خورد؟

چرا مصوبه تامین ۲ هزار واگن مترو ۶ سال به بن بست خورد؟

مترو
متروی تهران سال ۱۴۰۴ به شهر جدید اندیشه می‌رسد

متروی تهران سال ۱۴۰۴ به شهر جدید اندیشه می‌رسد

مترو