حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
مردم منطقه خواهان واگذاری پروژه قطار حومه‌ای ورامین به مترو هستند
استاندار تهران:

مردم منطقه خواهان واگذاری پروژه قطار حومه‌ای ورامین به مترو هستند

مترو
افتتاح دسترسی‌های جدید به ایستگاه‌های خط ۶ مترو

افتتاح دسترسی‌های جدید به ایستگاه‌های خط ۶ مترو

مترو
مترو پرند در افق ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد

مترو پرند در افق ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد

مترو
تحویل ۲۰۹ چرخ واگن مترو پایتخت

تحویل ۲۰۹ چرخ واگن مترو پایتخت

مترو
مترو پردیس بازنگری می‌شود

مترو پردیس بازنگری می‌شود

مترو
ساکنان اکباتان، ۱۷ شهریور و پرند به زودی در ایستگاه مترو

ساکنان اکباتان، ۱۷ شهریور و پرند به زودی در ایستگاه مترو

مترو
زیان انباشته مترو تهران به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید
در ۱۲ ماه منتهی به سال ۹۹

زیان انباشته مترو تهران به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید

مترو