حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
بهره‌برداری مردمی از یک ایستگاه مترو

بهره‌برداری مردمی از یک ایستگاه مترو

مترو
از ۴ خط جدید مترو چه خبر؟

از ۴ خط جدید مترو چه خبر؟

مترو
متروی پرند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
استاندار تهران:

متروی پرند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

مترو
افتتاح دو ایستگاه مترو تا مهرماه

افتتاح دو ایستگاه مترو تا مهرماه

مترو
افتتاح ۲ ایستگاه مترو در شهریور و مهر ماه

افتتاح ۲ ایستگاه مترو در شهریور و مهر ماه

مترو