علوم، فناوری و ارتباطات آزمایشگاه های صنعتی
دسته بندی :
برگزاری جلسه هیات مدیره دپارتمان آزمایشگاه‌های زنجیره معدن و فولاد کشور
به میزبانی فولاد هرمزگان انجام شد؛

برگزاری جلسه هیات مدیره دپارتمان آزمایشگاه‌های زنجیره معدن و فولاد کشور

زمینه‌سازی توسعه پایدار استان با تجهیز آزمایشگاه دانشگاه هرمزگان
استاندار هرمزگان مطرح کرد:

زمینه‌سازی توسعه پایدار استان با تجهیز آزمایشگاه دانشگاه هرمزگان