سیم و کابل
دسته بندی :
از تغییر رویکرد تا نقش آفرینی بیشتر اعضای انجمن/ انجمن سیم و کابل جان دوباره گرفت
در نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت سیم و کابل مطرح شد:

از تغییر رویکرد تا نقش آفرینی بیشتر اعضای انجمن/ انجمن سیم و کابل جان دوباره گرفت

سیم و کابل
تغییر در ترکیب هیات مدیره
شرکت کارخانجات کابل سازی ایران اعلام کرد؛

تغییر در ترکیب هیات مدیره " بایکا "

سیم و کابل
با اعلام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی؛

" بکام " از هفته آینده سود می‌دهد

سیم و کابل
«بکام» در کانال موازی نزولی

«بکام» در کانال موازی نزولی

سیم و کابل
افزایش تولید در شرکت کارخانه‌های کابل‌سازی ایران

افزایش تولید در شرکت کارخانه‌های کابل‌سازی ایران

سیم و کابل
پیش‌بینی رشد بازار‌های جهانی سیم و کابل مس

پیش‌بینی رشد بازار‌های جهانی سیم و کابل مس

سیم و کابل
عملکرد بهاری بکام / رد پای مخابرات سوریه در جهش فروش!

عملکرد بهاری بکام / رد پای مخابرات سوریه در جهش فروش!

سیم و کابل
سهامداران
مدیرعامل گروه کارخانجات شهید قندی "بکام":

سهامداران "بکام" صبر کنند/ افزایش فروش بیش از ۱۰۰ درصدی

سیم و کابل
سهامداران بکام صبر کنند/ ۸۰ درصد از بودجه ۴۸۰ میلیاردی تحقق یافته است/ افزایش تولید ۱۱۳ برابری بکام
مدیرعامل گروه کارخانجات شهید قندی (بکام)

سهامداران بکام صبر کنند/ ۸۰ درصد از بودجه ۴۸۰ میلیاردی تحقق یافته است/ افزایش تولید ۱۱۳ برابری بکام

سیم و کابل