سیم و کابل سیم و کابل
دسته بندی :
سیم و کابل غیر‌استاندارد بلای جان مصرف‌کننده

سیم و کابل غیر‌استاندارد بلای جان مصرف‌کننده

سود خالص شرکت شهید قندی؛ ۴۳ درصد بالاتر از سود مصوب
معاون هلدینگ «ومعادن»:

سود خالص شرکت شهید قندی؛ ۴۳ درصد بالاتر از سود مصوب

افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت در این نماد

افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت در این نماد

دولت سر عناد با تولید دارد
کارشناس صنعت سیم و کابل:

دولت سر عناد با تولید دارد

پیش بینی سود آینده بکابل چقدر است؟

پیش بینی سود آینده بکابل چقدر است؟

بکام؛ قلب تولید فیبر نوری کشور
آخرین اخبار شرکت شهید قندی

بکام؛ قلب تولید فیبر نوری کشور

پیش بینی سود آینده بکابل چقدر است؟

پیش بینی سود آینده بکابل چقدر است؟

سودآوری قوی در کارخانجات شهید قندی
تحلیل بورسی:

سودآوری قوی در کارخانجات شهید قندی