سیم و کابل
دسته بندی :
لزوم نظارت دقیق بر صنعت سیم و کابل کشور
مدیرعامل شرکت کابل صائب عنوان کرد:

لزوم نظارت دقیق بر صنعت سیم و کابل کشور

سیم و کابل
فروش مهر ماه بکام چقدر رشد کرد؟

فروش مهر ماه بکام چقدر رشد کرد؟

سیم و کابل
صادرات؛ راه‌گشای خروج بازار از رکود

صادرات؛ راه‌گشای خروج بازار از رکود

سیم و کابل
عزمی برای صادرات وجود ندارد
مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت:

عزمی برای صادرات وجود ندارد

سیم و کابل
کابل‌خودرو سبزوار به گرید A ساپکو رسید

کابل‌خودرو سبزوار به گرید A ساپکو رسید

سیم و کابل
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی یک شرکت بی رقیب در حوزه مخابرات است
مدیرعامل کارخانجات تولیدی شهید قندی:

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی یک شرکت بی رقیب در حوزه مخابرات است

سیم و کابل
اختلاف سرمایه‌گذار و بانک کارخانه سیم و کابل ملایر را با چالش روبرو کرده است
نماینده مردم ملایر در مجلس:

اختلاف سرمایه‌گذار و بانک کارخانه سیم و کابل ملایر را با چالش روبرو کرده است

سیم و کابل
محرک صنعت مفتول مسی و بازار مصرف فعلی

محرک صنعت مفتول مسی و بازار مصرف فعلی

سیم و کابل
صنعت سیم و کابل بحران‌زده است

صنعت سیم و کابل بحران‌زده است

سیم و کابل