علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بررسی شد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بررسی شد

تحول دیجیتال
اولویت راهبردی وزارت ارتباطات، حمایت از کسب و کار‌های دیجیتال است

اولویت راهبردی وزارت ارتباطات، حمایت از کسب و کار‌های دیجیتال است

تحول دیجیتال
هوشمندسازی صنایع معادن و فلزات با فناوری‌های دیجیتال

هوشمندسازی صنایع معادن و فلزات با فناوری‌های دیجیتال

تحول دیجیتال
سرعت گرفتن اقدامات دولت سیزدهم در استفاده از ظرفیت دارایی‌های دیجیتال
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور:

سرعت گرفتن اقدامات دولت سیزدهم در استفاده از ظرفیت دارایی‌های دیجیتال

تحول دیجیتال
چگونه تحول دیجیتالی می‌تواند مشاغل پایدار ایجاد کند؟

چگونه تحول دیجیتالی می‌تواند مشاغل پایدار ایجاد کند؟

تحول دیجیتال
برترین جایزه ملی تحول دیجیتال به همراه اول رسید

برترین جایزه ملی تحول دیجیتال به همراه اول رسید

تحول دیجیتال
۱۲