فلزات غیرآهنی تیتانیوم
دسته بندی :
پیشرفت طرح کارخانه کنسانتره ایلمنیت تیتانیوم به مرز ۸۸ درصد رسید
مجری طرح تیتانیوم کهنوج خبر داد:

پیشرفت طرح کارخانه کنسانتره ایلمنیت تیتانیوم به مرز ۸۸ درصد رسید

آغاز عملیات برداشت ماده معدنی از معدن تیتانیوم کهنوج/ برنامه تولید ۱۳۰ هزار تن اکسید تیتانیوم
با حضور معاون وزیر صمت انجام شد؛

آغاز عملیات برداشت ماده معدنی از معدن تیتانیوم کهنوج/ برنامه تولید ۱۳۰ هزار تن اکسید تیتانیوم

معدن تیتانیوم کهنوج بهره‌برداری شد
با حضور معاون وزیر صمت

معدن تیتانیوم کهنوج بهره‌برداری شد

مشکلات توسعه معدن تیتانیوم کهنوج برطرف شد
با ورود دستگاه قضایی؛

مشکلات توسعه معدن تیتانیوم کهنوج برطرف شد

شمارش معکوس برای افتتاح کارخانه تیتانیوم کهنوج

شمارش معکوس برای افتتاح کارخانه تیتانیوم کهنوج

پیشرفت حدود ۷۷ درصدی طرح احداث کارخانه کنسانتره ایلمنیت تیتانیوم
سرپرست طرح کمک به تأمین زیربنا‌های واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج خبر داد:

پیشرفت حدود ۷۷ درصدی طرح احداث کارخانه کنسانتره ایلمنیت تیتانیوم

۱