محیط زیست پسماند
دسته بندی :
ترکیه مقصد اصلی صادرات پسماند اروپا

ترکیه مقصد اصلی صادرات پسماند اروپا

رونق کسب و کار آشغال
آیا افزایش فقر، فعالیت در حوزه پسماند را محبوب کرده است؟

رونق کسب و کار آشغال

روزانه ۵ هزار تن پسماند در شهرک تخصصی روی زنجان تولید می‌شود
مدیرکل محیط زیست استان زنجان:

روزانه ۵ هزار تن پسماند در شهرک تخصصی روی زنجان تولید می‌شود

ارزش‌گذاری نجومی پسماند، تبلیغات غیرواقعی است
مدیرکل صمت زنجان:

ارزش‌گذاری نجومی پسماند، تبلیغات غیرواقعی است

همکاری سازمان مدیریت پسماند با کارخانه سیمان سپاهان برای تولید سوخت از پسماند شهری
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

همکاری سازمان مدیریت پسماند با کارخانه سیمان سپاهان برای تولید سوخت از پسماند شهری

۱