حمل و نقل و زیرساخت حمل و نقل عمومی
دسته بندی :
نوسازی ناوگان حمل و نقلی شهر تهران ضروری است/ تهران باید در تراز پایتخت جهان اسلام توسعه پیدا کند
رضایی کوچی با اشاره به حضور شهردار تهران در کمیسیون عمران:

نوسازی ناوگان حمل و نقلی شهر تهران ضروری است/ تهران باید در تراز پایتخت جهان اسلام توسعه پیدا کند

بررسی مسائل حمل‌ونقل پایتخت با حضور شهردار تهران
در نشست هفته آتی کمیسیون عمران صورت می‌گیرد:

بررسی مسائل حمل‌ونقل پایتخت با حضور شهردار تهران

ناوگان عمومی در آستانه فرسودگی کامل قرار دارد

ناوگان عمومی در آستانه فرسودگی کامل قرار دارد

میزان سفر‌های حمل‌ونقل عمومی درون شهری ۵۰ درصد است

میزان سفر‌های حمل‌ونقل عمومی درون شهری ۵۰ درصد است

کرایه‌های حمل و نقل عمومی افزایش یافت

کرایه‌های حمل و نقل عمومی افزایش یافت

جزئیات نرخ جدید کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو از شنبه

جزئیات نرخ جدید کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو از شنبه