حمل و نقل و زیرساخت جاده و بزرگراه
دسته بندی :
رشد ۵۸ درصدی ترانزیت جاده‌ای
بذرپاش اعلام کرد؛

رشد ۵۸ درصدی ترانزیت جاده‌ای

توسعه شبکه آزادراهی با مشارکت مردم

توسعه شبکه آزادراهی با مشارکت مردم

باند رفت آزادراه رودبار-منجیل فردا افتتاح می‌شود

باند رفت آزادراه رودبار-منجیل فردا افتتاح می‌شود

آزادراه منجیل-رودبار دوشنبه افتتاح می‌شود

آزادراه منجیل-رودبار دوشنبه افتتاح می‌شود

آزادراه قزوین - رشت تا هفته آینده تکمیل می‌شود

آزادراه قزوین - رشت تا هفته آینده تکمیل می‌شود

پروژه جاده دسترسی معادن مرمر در قروه توسط معاون وزیر صمت به بهره‌برداری رسید
در ادامه برنامه‌های سفر به استان کردستان؛

پروژه جاده دسترسی معادن مرمر در قروه توسط معاون وزیر صمت به بهره‌برداری رسید