متالورژی و مواد پودر قالب
دسته بندی :
خودکفایی در تولید پودر قالب ماشین‌های ریخته گری مداوم، ماده‌ای استراتژیک برای صنعت فولاد
در گفتگو با «می متالز» عنوان شد:

خودکفایی در تولید پودر قالب ماشین‌های ریخته گری مداوم، ماده‌ای استراتژیک برای صنعت فولاد