مسکن و ساختمان پشم سنگ و عایق ها
دسته بندی :
حضور رئیس هیات مدیره شستا در شرکت پشم شیشه ایران

حضور رئیس هیات مدیره شستا در شرکت پشم شیشه ایران

با گذر زمان استقبال از صنعت عایق بیشتر می‌شود
مدیرعامل هلدینگ صدر تامین مطرح کرد:

با گذر زمان استقبال از صنعت عایق بیشتر می‌شود

پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی طرح توسعه خط تولید پشم شیشه
مدیر پروژه احداث کارخانه پشم شیشه ایران تشریح کرد:

پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی طرح توسعه خط تولید پشم شیشه

۱