پشم سنگ و عایق ها

مسکن و ساختمان پشم سنگ و عایق ها
دسته بندی :
رشد ۵۶۶ درصدی صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل در کپشیر
جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت پشم شیشه ایران برگزار شد

رشد ۵۶۶ درصدی صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل در کپشیر

حضور رئیس هیات مدیره شستا در شرکت پشم شیشه ایران

حضور رئیس هیات مدیره شستا در شرکت پشم شیشه ایران

با گذر زمان استقبال از صنعت عایق بیشتر می‌شود
مدیرعامل هلدینگ صدر تامین مطرح کرد:

با گذر زمان استقبال از صنعت عایق بیشتر می‌شود

۱