مسکن و ساختمان پشم سنگ و عایق ها
دسته بندی :
پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی طرح توسعه خط تولید پشم شیشه
مدیر پروژه احداث کارخانه پشم شیشه ایران تشریح کرد:

پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی طرح توسعه خط تولید پشم شیشه

تسریع در ارائه تسهیلات به پروژه انتقال پشم شیشه ایران
در بازدید مدیر عامل بانک صنعت و معدن فارس مطرح شد:

تسریع در ارائه تسهیلات به پروژه انتقال پشم شیشه ایران

پرطرفدارترین عناوین