اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
۴۱۴ هزار تن کالا از گمرکات بوشهر به قطر صادر شد
مدیرکل گمرک بوشهر:

۴۱۴ هزار تن کالا از گمرکات بوشهر به قطر صادر شد

گمرک و پایانه های مرزی
دستور مخبر برای بررسی اختلاف‌نظر دستگاه‌ها بر سر مدیریت پایانه‌های مرزی

دستور مخبر برای بررسی اختلاف‌نظر دستگاه‌ها بر سر مدیریت پایانه‌های مرزی

گمرک و پایانه های مرزی
منع تردد کامیون‌های ایرانی به ترکمنستان در مرز اینچه‌برون لغو شد

منع تردد کامیون‌های ایرانی به ترکمنستان در مرز اینچه‌برون لغو شد

گمرک و پایانه های مرزی
افزایش همکاری‌های گمرکی ایران و روسیه برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر

افزایش همکاری‌های گمرکی ایران و روسیه برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر

گمرک و پایانه های مرزی
مشکل ترخیص کالا‌های اساسی حل شد/ ترخیص روزانه ۲هزار کامیون بار

مشکل ترخیص کالا‌های اساسی حل شد/ ترخیص روزانه ۲هزار کامیون بار

گمرک و پایانه های مرزی
حقوق گمرکی کاهشی نشد؟ / وزارت صمت کوتاهی کرد

حقوق گمرکی کاهشی نشد؟ / وزارت صمت کوتاهی کرد

گمرک و پایانه های مرزی
رمضان درگاهی از سرپرستی گمرک بیله سوار کنار گذاشته شد / آیا مدیریت گمرک، مسئولیت انتصاب اشتباه قبلی را می‌پذیرد؟
اتفاقی که قابل پیش بینی بود

رمضان درگاهی از سرپرستی گمرک بیله سوار کنار گذاشته شد / آیا مدیریت گمرک، مسئولیت انتصاب اشتباه قبلی را می‌پذیرد؟

گمرک و پایانه های مرزی
اختصاص دو مجوز ویژه به گمرک دیر برای تسهیل تجارت با کشور قطر

اختصاص دو مجوز ویژه به گمرک دیر برای تسهیل تجارت با کشور قطر

گمرک و پایانه های مرزی
رفع ممنوعیت تردد کامیون‌های ایرانی و ترکمنستانی به خاک دو کشور

رفع ممنوعیت تردد کامیون‌های ایرانی و ترکمنستانی به خاک دو کشور

گمرک و پایانه های مرزی