علوم، فناوری و ارتباطات آمایش
دسته بندی :
آمایش، ضرورت سرزمین

آمایش، ضرورت سرزمین

آمایش سرزمینی در ایجاد اشتغال اولویت وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در شیروان خبر داد:

آمایش سرزمینی در ایجاد اشتغال اولویت وزارت صمت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان:

رشته‌های دانشگاهی منطبق با بازار کار نیست