اطلاعات شرکت ها
# نام شرکت شهر
۱ فولاد مبارکه ایران - اصفهان
۲ ایران سامانه ایران - تهران